Bedrijvenuurtje

Liever te dik in de kist dan een SEN feestje gemist!

Vrijdagmiddag 25 augustus zoals gewoonlijk het bedrijven"uurtje".

Dit jaar met een speciale tent als overkapping voor zon of regen. Vanaf 16.00 uur belooft het weer een gezellige bedrijvigheid te worden met DJ Jordy en wederom een verrassingsoptreden van een bekende artiest.....wie zal het dit jaar zijn??

Voor het bedri­jvenu­urtje kunt u natu­urlijk weer gebruik maken van de spe­ciale con­sump­tiemu­nten tegen een gere­duceerd tarief van € 1,75 per munt. De munten zijn uit­slui­tend tij­dens het bedrijvenuurtje te gebruiken, behalve bij De Timp, hier kunt u de munten de gehele feestweek inleveren. Uiteraard zijn de normale blauwe SEN munten op deze middag te koop.

Wij hopen u en uw medew­erk­ers op vri­jdag­mid­dag 25 augus­tus op ons feestter­rein te mogen begroeten!

 

munten bestellen kan hier